FJER – EN LIMFJORDSSJÆGT

 

 

Jeg har i mange år drømt om, at bygge en sjægt. Jeg har læst alt, hvad jeg har kunnet opdrive af litteratur om sjægten og fået tegninger på søfartsmuseet ved Kronborg. Jeg har besøgt et lille savværk ved Børkop, hvor jeg bestilte egetræ til det meste og resten har jeg købt ved et andet savværk i Nordjylland gennem Finn fra Løgstør Bådebyggeri.

Jeg er uddannet snedker og har været på 2 mindre kurser i bådbygning og er nu gået i gang. Jeg har et godt samarbejde med Smakkelauget i Middelfart samt Løgstør Bådebyggeri.

 

 

Sjægten er et typisk Limfjordsfartøj, der havde sin storhedstid i perioden ca. 1850-1920.

Typen er formentlig indført til Limfjorden fra det sydlige Norge omkring 1850 og blev hovedsageligt anvendt til brug i datidens nye fiskeri med snurrevod, men anvendtes også til kroge og garn.

Sjægten er udviklet som et kompromis mellem robåd og sejlbåd. Som type er den kendetegnet ved at være klinkbygget og oftest udstyret med ringdæk og dam til opbevaring af levende fisk. I modsætning til andre jolletyper er sjægten relativt smal og højt rigget. Dens sødygtighed og gode sejlegenskaber har gjort den velegnet til at klare vind og vejrforholdene på de åbne bredninger, men også til at flygte fra fiskerikontrollen.


Man fiskede gerne to - tre mand sammen, og det var almindeligt at den ene mand ejede båden og en anden redskaberne.
En evt. tredjemand var typisk en dreng.
Man roede så typisk et vod rundt og brugte kun sejlet til og fra fiskepladsen.
Et sådant makkerpars fiskeri, kunne danne eksistensgrundlaget for to familier omkring år 1900. Efter 1. verdenskrig fortrængte bådmotoren imidlertid sjægtens rødbarkede sejl.
Siden midten af 1970'erne har sjægten fået en renæssance som fritidsfartøj.

 


Konstruktion: Klinkbygget sejljolle

 

Materiale:       Lærk på eg

 

Længde:         6,6 meter

Bredde:          1,91 meter

Dybgående:   0,55 meter

Rigning:       Sprydstagerigget med storsejl, fok og topsejl

 

 

Billeder af bygningen af Limfjordssjægten FJER:

 

Side 1  -  Side 2  -  Side 3  -  Side 4  - Side 5  - Side 6Side 7Side 8Side 9

 

 

Opdateret den 1. marts 2009

 

 

 

 

Maritime links:

 

Løgstør Bådebyggeri

 

Lottebrinch

 

Limfjordsmuseet

 

Sjaegt.dk

 

Lillebælt Smakkelaug